سامانه ارتباط با بازرس ویژه

بازرس ویژه شرکت
چاپ

با عنایت به برنامه‌های دولت محترم در جهت مبارزه همه‌جانبه و برخورد قاطع با مفاسد اداری، این سامانه پذیرای گزارش‌های مردمی مرتبط با متن ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان مجموعه برق منطقه‌ای مازندران و گلستان می باشد.

مراجعه کننده گرامی؛