نظرسنجی از مشترکین

دفتر خدمات مشترکین
چاپ

مشترک گرامی شما با تکمیل فرم نظر سنجی زیر، به شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان در ارائه خدمات بهتر از طریق  سامانه جامع مشترکین کمک بزرگی می فرمائید.


مهلت این نظرسنجی پایان یافته است.
نتایج نظرسنجی
بروز رسانی: 1400/02/07 - 14:24
بازدید: 3032