پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

هیأت مدیره

فروشگاه تعاونی مصرف

لیست اعضاء هیئت مدیره منتخب 1396 - 1399

 1. آقای  مرتضی کلائی              « رئیس هیئت مدیره»            از تاریخ 98/03/20 «عضو عادی»
 2. آقای امیر افصحی                « مدیر عامل»                         از تاریخ 98/03/20 « رئیس هیئت مدیره»
 3. آقای نادعلی باقری فرح‌آبادی «نائب رئیس هیئت مدیره»      از تاریخ 98/03/20 «مدیر عامل»
 4. آقای سید نصرالله موسوی     « دبیر»
 5. آقای ولی‌الله احمدی             « عضو»                               از تاریخ 98/03/20 «نائب رئیس هیئت مدیره»
 6. آقای داود آمیخته                « عضو»
 7. آقای محمد علی وریانی         « عضو»

  لیست اعضاء بازرسان منتخب فعلی از سال 1398

  1. آقای رحیم مهدوی           « بازرس اصلی»
  2. آقای محمد زمانی            « بازرس اصلی»
  3. آقای سید ضیاء بابازاده      « بازرس اصلی» 

 * جهت ارتباط با هیئت مدیره، میتوانید از طریق ایمیل: store.mrec@gmail.com پیامها و سایر مکاتبات لازم را انجام فرمائید

 ** جهت اعلام نظرات و پیشنهادات در خصوص تعاونی مصرف و هر کدام از اعضائ هیئت مدیره و بازرسان از فرم زیر میتوانید استفاده نمائید

 
بروز رسانی: 1400/03/30 - 16:02
بازدید: 1726