پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

بازرس ویژه شرکت برق منطقه ای مازندران

بازرس ویژه شرکت

 

ورود به سامانه ارتباط با بازرس ویژه شرکت

اهداف و وظایف بازرس ویژه

بازرس ویژه موظف است به یکی از طرق ذیل:
الف: مشاهده
ب: کسب اطلاع از شهود و مطلعین
ج: مطالعه سوابق پرونده‌های موجود و تهیه مدارک از آنها
د: بررسی گزارش‌ها و شکوائیه‌های مکتوب ارباب رجوع و عندالزوم مصاحبه با آنها
ه: استعلام نظر مسؤولان و کارکنان ذیربط
نسبت به کسب اطلاعات مورد نیاز به منظور اهداف زیر اقدام نماید:

1-  وفق ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود و بازرس از طریق بازرسی داخلی مستمر، بر اجرای این ماده، نظارت مستقیم خواهد داشت.

2-  باستناد ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم، اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. بازرس ویژه از طریق بازرسی‌های مذکور، بر اجرای این ماده نیز نظارت‌ می‌نماید.

 


 

تلفن مستقیم: 33352477-011
تلفن همراه: 3542-154-0911
تلفن داخلی: 3251
آدرس‌های الکترونیکی:
info@mazrec.co.ir 
mgholami@mazrec.co.ir

 

راهبر سایت: سمیه سیه چهره

بروز رسانی: 1398/01/17 - 10:45
بازدید: 4404