پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ معرفی شرکت / منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

معرفی شرکت

باسمه تعالی
جمهوری اسلامی
وزارت نیرو
شرکت مادر تخصصی توانیر
شرکت برق منطقه ای مازندران(سهامی خاص)

منشور اخلاقی
شرکت برق منطقه ای مازندران یکی از شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی توانیر بوده و سازمانی خدماتی است که وظیفه فرآوری وتأمین مناسب برق مورد نیاز مشترکان استان های مازندران وگلستان را بارعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه بر عهده دارد .
هدف اصلی این شرکت ، جلب اعتماد ورضایت مشترکان ومتقاضیان و ارباب رجوع است.

به منظور دست یابی به این هدف مدیریت وکارکنان شرکت اعتقاد و باور راسخ دارند:

  • خدمات ما موجب غنا وتعالی زندگی مردم می شود و باارایه خدمات مطلوب روابط بین ما و مردم تقویت می گردد.
  • رمز موفقیت شرکت تاْمین رضایت ارباب رجوع است . درارایه خدمت، به این مهم پای بندیم و شعار " ارایه خدمت مطلوب وظیفه ما وجلب رضایت مردم آرزوی ماست " را با شور و شعور تمام عملی خواهیم کرد.
  • کارکنان شرکت به عنوان ارزشمند ترین منابع سازمان محسوب می شوند وخویشتنداری ، راستگویی ، درستکاری وشکیبایی ازمحاسن ارزشمند آنان است لذا برای تقویت این ویژگی ها از هیچ کوششی دریغ نکرده ونخواهیم کرد.
  • باقلبی سرشار از محبت اوقات اداری را باخدمت بی توقع به مردم شیرین ولذت بخش می کنیم .
  • درهرشرایطی به اصول اخلاقی وصفات معنوی پای بندیم .
  • نظم ، آراستگی ، وقت شناسی وآمادگی برای ارایه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم وقطعی موفقیت خود میدانیم .
  • فرهنگ پاسخگو بودن درمقابل ارباب رجوع را ازبسترهای تعالی خود وشرکت می دانیم و رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت وانصاف را رمز بقا‌ء کارکنان وسازمان تلقی میکنیم و همواره به خاطر داریم که ما امانتدار مردم هستیم وخدمت به آنان فرصتی گرانبها برای کسب رضای خداوند کریم است .
  • توجه به سلامت کارکنان، مشتریان، جامعه، محیط زیست و اجتماع محله

حسین افضلی
رییس هیئـت مدیره و مدیر عامل

بروز رسانی: 1396/11/18 - 12:27