پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

نظرسنجی از مشترکین

دفتر خدمات مشترکین

مشترک گرامی شما با تکمیل فرم نظر سنجی زیر، به شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان در ارائه خدمات بهتر از طریق  سامانه جامع مشترکین کمک بزرگی می فرمائید.


1. کیفیت قالب و نمای ظاهری سامانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
22 %
2 رأی
خوب
56 %
5 رأی
متوسط
0 %
0 رأی
ضعیف
0 %
0 رأی
خیلی ضعیف
0 %
0 رأی
نظری ندارم
22 %
2 رأی

2. کیفیت بارگزاری و سرعت بالا آمدن فرم ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی خوب
22 %
2 رأی
خوب
56 %
5 رأی
متوسط
11 %
1 رأی
ضعیف
0 %
0 رأی
خیلی ضعیف
0 %
0 رأی
نظری ندارم
11 %
1 رأی

3. سهولت در تکمیل فرم های "درخواست خدمات پس از فروش" را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
22 %
2 رأی
خوب
56 %
5 رأی
متوسط
0 %
0 رأی
ضعیف
0 %
0 رأی
خیلی ضعیف
0 %
0 رأی
نظری ندارم
22 %
2 رأی

4. سهولت در تکمیل فرم های "درخواست انشعاب جدید" را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
33 %
3 رأی
خوب
22 %
2 رأی
متوسط
11 %
1 رأی
ضعیف
0 %
0 رأی
خیلی ضعیف
0 %
0 رأی
نظری ندارم
33 %
3 رأی

5. سهولت در پیگیری درخواست ها بر اساس "کد رهگیری" و یا "گردش کار ارائه شده در کاردکس تقاضاها" را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
22 %
2 رأی
خوب
33 %
3 رأی
متوسط
0 %
0 رأی
ضعیف
0 %
0 رأی
خیلی ضعیف
0 %
0 رأی
نظری ندارم
44 %
4 رأی

6. محتوای اطلاعاتی ارائه شده در خصوص صورتحساب ها، وصولی، درخواست ها، جریمه دیرکرد، نمودارهای مصرف در بخش "کاردکس مشترکین" را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
33 %
3 رأی
خوب
44 %
4 رأی
متوسط
11 %
1 رأی
ضعیف
0 %
0 رأی
خیلی ضعیف
0 %
0 رأی
نظری ندارم
11 %
1 رأی

7. به نظر شما آیا نیاز به افزودن امکانات اضافه یا اصلاح امکانات وجود دارد؟

بلی
11 %
1 رأی
خیر
89 %
8 رأی
شروع نظرسنجی 1396/08/14
پایان نظرسنجی 1396/8/23
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان 9 نفر
بروز رسانی: 1400/02/07 - 14:24
بازدید: 3031