پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور انتقال گلستان

امور انتقال گلستان

شرح وظایف امور بهره برداری گلستان

  • نظارت ، کنترل ، برنامه ریزی و هدایت بهره برداری از شبکه انتقال و فوق توزیع تحت پوشش برق منطقه ای مازندران
  • ارزیابی عملکرد تاسیسات و تجهیزات واحدهای تحت سرپرستی و تدوین دستورالعمل هایی که باعث ارتقاء کیفی آنها میگردد ، که در نهایت باعث انتقال انرژی الکتریکی مطلوب و کاهش هزینه شود.
  • پیگیری انجام به موقع عملیات اصلاح و بهینه سازی تاسیسات برای بالا بردن کیفیت کار
  • نظارت مستمر بر کیفیت لوازم یدکی ، برای کارها و پیگیری جهت توسعه مورد نیاز برای تهیه ابزار کار و لوازم تست مناسب – لوازم یدکی – تجهیزات مکانیزاسیون.
  • ارزیابی عملکرد پیمانکاران در انجام برنامه سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه مطابق برنامه پیش بینی شده در موعد مقرر جهت به حداقل رساندن خاموشی.
  • ارزیابی عملکرد پیمانکاران مطابق مفاد قراردادنامه مربوط به تست لوازم اندازه گیری و کالیبراسیون حوزه استحفاظی.


مدیر امور - تلفن:  3261430- 3261432- 017
مدیر امور - نمابر: 3261431- 017
تلفن PLC دفتر امور: 2177 - 2176
پست الکترونیک:  golestan@mazrec.co.ir


راهبر سایت: ایلیا خاندوزی

بروز رسانی: 1396/02/20 - 10:27
بازدید: 4529