پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

شورای پایایی منطقه ای

شورای پایایی منطقه ای

معرفی شورا
شورای پایایی شبکه برق کشور در سال 1387 و به منظور توسعه فرهنگ تأمین و حفظ پایایی شبکه برق کشور و نیز تحقق عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه‌ نهادهای ذی‌ربط و افزایش هماهنگی، یکپارچگی و نظم‌پذیری در حوزه‌های مرتبط، تشکیل گردید.مصوبات این شورا پس از ابلاغ توسط معاون وزیر برای کلیه مؤسسات برق لازم‌الاجراست.
« شوراهای پایایی منطقه‌ای» به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی « شورای پایایی شبکه برق کشور» در مناطق مختلف، نقش مهمی در راستای اجرای هر چه بهتر وظایف و مسئولیت‌های شورا برعهده دارند. اولین شورای پایایی منطقه‌ای شرکت برق منطقه‌ای مازندران، در اردیبهشت ماه 1394 برگزار گردید. مهم‌ترین رسالت این شورا، دستیابی به سطح قابل قبول پایایی در حوزه عملکرد شرکت، در منطقه مازندران و گلستان می‌باشد.

وظایف و مأموریت‌ها
در راستای بهبود مستمر نظام مدیریت پایایی برق کشور و به استناد بند1 نظام‌نامه شورای پایایی شبکه برق کشور ، شوراهای پایایی منطقه‌ای وظایف زیر را بر عهده دارند:
- همکاری با شورای پایایی شبکه برق کشور در راستای انجام مأموریت‌های این شورا در سطح مناطق
 - نظارت بر حسن اجرای اسناد پایایی در سطح مناطق
- ارائه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد پایایی در شورای پایایی شبکه برق کشور و به منظور اجرا در سطح کشور یا در سطح منطقه
- ارائه گزارش از حوادث عمده شبکه برق منطقه و راهکارهای کاهش احتمال بروز حوادث مشابه
- توسعه، تکمیل و بهبود مستمر اسناد پایایی و افزایش تبعیت از آن‌ها در جهت ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری، انضباط فنی و سازمانی در سطح منطقه
- بهبود تعاملات اثرگذاران بر پایایی شبکه برق کشور و ارتقاء سطح هم‌افزایی بین آن‌ها در منطقه
- بهبود نظام چرخه اطلاعات پایایی و نحوه دسترسی و گسترش فرهنگ شفافیت اطلاعاتی
- ساماندهی و بروز رسانی مدیریت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پایایی و مهارت اثرگذاران در منطقه

 


 

نشانی: ساری ، میدان امام خمینی (ره) - شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان
کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
تلفن مستقیم: 33367789-011
نمابر: 33360803 - 33353942
پست الکترونیک: info@mazrec.co.ir

 رابط سایت: مائده ذکریا

بروز رسانی: 1400/06/20 - 08:18
بازدید: 3716