پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

ارتباط با مسئول عالی ورزش

امور ورزش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

نشانی ساختمان مرکزی: مازندران ، ساری ، میدان امام خمینی (ره) ، شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، امور ورزش
کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
تلفن: 16-33360612-011
داخلی : 3020 , 3047

پست الکترونیکی  s.a.b.mazandaran@gmail.com

جهت ارسال پیام لطفا با حساب کاربری خود وارد شوید.


بروز رسانی: 1399/09/16 - 12:52
بازدید: 1258