پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور رفاهی، ورزشی و نقلیه

امور رفاهی، ورزشی و نقلیه

اهداف:

 • تأمین نیازهای مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان ، انجام مأموریت های اداری ، نظافت عمومی مجموعه رفاهی ،ورزشی و نقلیه ایجادو نگهداری فضای سبز، نگهداری و تعمیرات ساختمان هاو تأسیسات مربوطه، حفاظت ازساختمان ها وتأسیسات ، کنترل ورود و خروج کارکنان واحد های تابعه شرکت.
 • بهره گیری مناسب ازامکانات رفاهی موجود در سطح شرکت و انجام مبادلات با سایر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو  جهت استفاده از امکانات سایر شرکتها.
 • ارائه خدمات‌رفاهی‌وسرویس های عمومی مناسب وبه موقع به واحدها وکارکنان شرکت براساس ضوابط و مقررات ذیربط.
 • مهیا نمودن شرایط لازم جهت اجاره امکانات رفاهی و ورزشی با سایر شرکت های متقاضی منطقه
 • عقد قرارداد، نظارت بر فرآیند اجرا، مفاد قرارداد در اجرای قرارداد استیجاری امکانات رفاهی،ورزشی و نقلیه.

 

نمونه وظایف:

 • نظارت وکنترل مستمربرنحوه استفاده کارکنان از امکانات رفاهی مناسب و مطلوب .
 • نظارت وکنترل مستمربرنحوه انجام وظایف کارگران خدماتی پیمانکار در بخش باشگاه و پلاژ، استخر، سالن ورزشی و منازل سازمانی شرکت .
 • نظارت وکنترل مستمربرچگونگی نگهداری فضای سبزونظافت محوطه مجموعه های رفاهی، ورزشی شرکت.
 • نظارت وکنترل برانجام جابجائی اموال واثاثیه درساختمان های مجموعه رفاهی و ورزشی .
 • بررسی و تائید صورت وضعیت پیمانکاران پس ازانجام کنترل های لازم توسط ناظرین ذیربط .
 • نظارت و اقدام بر سیستم نرم افزار رفاهی برای همکاران و سایر شرکت های برق منطقه ای کشور و توانیر، وزارت نیرو ...
 • آگاهی از ریسک های ایمنی، جنبه های زیست محیطی و کنترل عملیات های مرتبط حوزه های مربوطه
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 • ارتباط مستمر و دوجانبه با بخش های خدمات و رفاهی سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو و حتی خارج از آن جهت تبادل مسافر و مهیا نمودن تسهیلات سفر برای پرسنل مجموعه شرکت
 • پیشنهاد انعقاد قرارداد و نظارت بر فرآیند شرایط لازم جهت اجاره امکانات رفاهی و ورزشی نقلیه ،و استیجاری با سایر شرکت های متقاضی منطقه
 • مشارکت در تهیه برنامه عملیاتی شرکت
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق- ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان تحت نظارت وتأئید فرم ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان واحد های تحت سرپرستی .
 • بررسی و اظهارنظر در مورد سایر موضوعاتی که از سوی مدیریت ارجاع می گردد .
 • برگزاری پذیرایی جلسات و هماهنگی با واحدهای مرتبط .
 • تهیه تقویم ورزشی سالیانه و تصویب آن .
 • نظارت بر نحوه انجام فعالیت‌های ورزشی کارکنان و مربیان.
 • گزارش عملکرد فعالیت‌های ورزشی کارکنان به مدیریت.
 • درخواست وسایل ورزشی مورد نیاز تیم‌های مختلف.
 • انتخاب مربیان مجرب جهت فعالیت‌های مختلف ورزشی.
 • ثبت نام از کارکنان, اساتید و خانواده در کلاسهای آموزشی فعالیت‌های مختلف ورزشی .
 • هماهنگی با مسئول سالنهای ورزشی در تدوین برنامه.
 • هماهنگی با نمایندگان ورزشی واحدها در اجرای مسابقات طبق تقویم ورزشی مصوب.
 • آماده‌سازی و اعزام تیمهای مختلف ورزشی کارکنان و اساتید به مسابقات استانی و کشوری.
 • تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات.
 • برگزاری کلاس‌های ترم تابستانی برای فرزندان کارکنان در رده‌های سنی مختلف.
 • نظارت و رسیدگی به عملکرد مجموعه خدمات رفاهی شامل باشگاه،پلاژ و مجموعه ورزشی
 • اسکان و پذیرایی همکاران و مهمانان اداری و مجموعه ورزشی
 • نظارت و رسیدگی به برخی مشکلات و درخواست همکاران در منازل سازمانی
 • بررسی درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه
 • بررسی امور مربوط به تعمیرات، تهیه بنزین وشماره گذاری وسایط نقلیه
 • تعین وکنترل میزان مواد سوختی
 • نظارت مستقیم بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان
 • نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
 • نظارت بر برنامه رفت وبرگشت سرویس های اداری
 • نظارت بر تحویل وتحول خودروهای دولتی
 • رسیدگی به تصادفات رانندگان
 • تهیه گزارش از کارهای انجام شده
 • انجام سایر امور محوله در چهار چوب قانون برابر دستور مقام مافوق
 • اسقاط نمودن و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی
 • نظارت بر کارکرد خودروهای استجاری
 • دیسپاچینگ نقلیه
 • بازدید و ارائه گزارشات ادواری از عملکرد بخش های مختلف از قبیل مجموعه باشگاه و پلاژ، سالن ورزشی،استخر،بوفه و سالن و ...

 


راهبر سایت: مریم رضایی
تلفن: 3060

بروز رسانی: 1400/02/05 - 10:57
بازدید: 2318