پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور زنان

امور زنان

اهداف دفتر امور زنان

 • ارتقاء مشارکت زنان در فعالیت‌های صنعت برق کشور
 • جامعیت تصمیم سازیها و تصمیم‌گیرهای مدیریتی از بعد مسائل ، مشکلات و نیازمندهای زنان شاغل
 • تسهیل در اجرای قوانین ، مقررات و برنامه‌های ابلاغ شده از سوی دولت در خصوص زنان
 • تدوین برنامه‌ها و راهکارهای مناسب جهت گسترش مشارکت زنان در برنامه‌ها و فعالیت‌های صنعت برق

شرح وظایف

 • ایجاد بانک اطلاعات جامع از زنان شاغل و ارزیابی موقعیت آنها و زنانی که دارای همسر جانباز یا شهید می‌باشند با استفاده از همکاری واحدهای اداری مسئول در شرکت
 • آشنایی با زنان شاغل شرکت ( ثابت و قراردادی ) و ارتباط مستمر با آنان به نحوی که نیازمندیهای آنان را در حد متعارف معرفی و طبقه‌بندی نمایند
 • حضور و مشارکت در تدوین برنامه‌های ارتقاء زنان در زمینه های مدیریتی ، آموزشی ، فرهنگی ، اقتصادی و ورزشی
 • برنامه ریزی برای توسعه اشتغال زنان در مشاغل مناسب و جذب فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهها
 • تهیه برنامه‌های لازم برای افزایش مشارکت زنان جامعه در اشاعه فرهگ مدیریت مصرف برق
 • همکاری در تدوین مصوبات و برنامه‌های قانونی و اجرایی به منظور ملحوظ نمودن مسائل زنان در مصوبات قانونی و برنامه‌های اجرایی
 • تدوین راه‌حل‌های امکانپذیر برای مسائل ، مشکلات و نیازمندیهای زنان شاغل و ارائه آن به مدیر عامل
 • ارتباط مستمر با مشاور امور زنان شرکت مادر تخصصی توانیر
 

 

تلفن مستقیم دفتر: 33353948-011
داخلی: 3229
پست الکترونیک: women@mazrec.co.ir


راهبر سایت: معصومه برزگر

بروز رسانی: 1396/11/29 - 08:56
بازدید: 4086